ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

Ο Σύνδεσμος έχει έδρα το Ελσίνκι της Φινλανδίας. Σκοπός του Συνδέσμου μας είναι η προώθηση της ελληνικής κουλτούρας και παράδοσης στη Φινλανδία, η προαγωγή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των Μελών μας, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η προώθηση της σπουδής των ελληνικών γραμμάτων. Για να επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί, ο Σύνδεσμος διοργανώνει πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, παραστάσεις, διαλέξεις, εκδρομές και άλλες συναφείς δραστηριότητες.

image
ΜΕΛΗ

Στη συλλογική προσπάθεια που καταβάλλει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Φινλανδίας, ο κάθε ένας και η κάθε μία από μας είναι σημαντικός κρίκος. Ως μέλη του ΣΕΦ βοηθάμε στην πραγματοποίηση των στόχων του Συνδέσμου μας, όπως εκφράζονται στο καταστατικό μας, και αποκτούμε το δικαίωμα του εκλέγειν κι εκλέγεσθαι στις αρχαιρεσίες του. Μέλος μπορεί να γίνει καθένας και καθεμιά ηλικίας δεκαπέντε (15) ετών και άνω που αποδέχεται τους σκοπούς και το Καταστατικό του Συνδέσμου. Η απόκτηση της ιδιότητας Μέλους γίνεται με αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης και αποδοχή της από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Απολαμβάνουμε δωρεάν ή χαμηλότερες τιμές συμμετοχής στις δραστηριότητες και στα μαθήματα Ελληνικών που διοργανώνει ο Σύνδεσμος και, το σημαντικότερο, με τις ιδέες και τις προσωπικές μας πρωτοβουλίες μοιραζόμαστε τη χαρά από την ενεργό μας συμμετοχή στα κοινά μας και συν διαμορφώνουμε το χαρακτήρα που θέλουμε να έχει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Φινλανδίας.

image